pirlik pir‧lik

[pi:rlik]

Könelişen söz Piriň ýagdaýy ýagdaýy, käri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pirlik - pirligi.

pirlik satmak

Her bir zady öňünden bilen bolmak.


Duş gelýän formalary
  • pirlige