pirim pi‧rim at

Hile, sapalak, aldaw, mekirlik.

 • Mekirlige urdy melgun, täze pirim gurdy melgun. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Zähmetkeş köpçüligi ekspluatatorlaryň pirimlerine oňat düşünýärdi. («Edebiýat»)

 • Bularyň hemmesi elliniň hile we pirimleridi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Işanlary we baýlary masgaralaýçy, olaryň din bilen düwlen pirimlerini paş ediji aýdymlar aýdardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • pirime
 • pirimi
 • pirimidir
 • piriminde
 • piriminden
 • pirimine
 • pirimini
 • piriminiň
 • pirimiň
 • pirimler
 • pirimlere
 • pirimleri
 • pirimleridi
 • pirimlerinden
 • pirimlerine
 • pirimlerini
 • pirimleriniň
 • pirimli