pislik pis‧lik

[pi:slik]

Erbetlik, ýaramazlyk, nejislik.

  • Tutsalar, gaty gowy edipdirler, ony öňräk tutmak gerekdi, dünýäde näme pislik diýseň, Guljar begden çykar -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pislik - pisligi.


Duş gelýän formalary
  • pislige
  • pislikden
  • pisliklerinden