pir pir

[pi:r]

 1. Könelişen söz, Dini söz Iň ýokary dini at.

  • Aman poşşy oňa musulmanlaryň pire işana ynanyşy ýaly ynanypdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Kimleri han etdi, kimleri gedaý, kimleri pir etdi, kimleri hudaý. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Gepleşik dili Bir hünäriň, käriň mukaddeslik bilen arkasyny tutujy ussady.


Duş gelýän formalary
 • pirde
 • pirden
 • pirdi
 • pirdigini
 • pirdir
 • pire
 • piri
 • piri-de
 • piridir
 • pirim
 • pirime
 • pirimi
 • pirimidir
 • pirimiz
 • pirimiziň
 • pirimiň
 • pirin
 • pirinden
 • pirine
 • pirini
 • piriniň
 • piriň
 • piriňe
 • piriňi
 • piriňiz
 • piriňizden
 • piriňize
 • piriňizi
 • pirler
 • pirlerden
 • pirlerdir
 • pirleri
 • pirlerini
 • pirleriniň
 • pirleriň
 • pirli
 • pirlidir
 • pirlige
 • pirsiň