olja ol‧ja

 1. Duşmandan üstün çykylanda alynýan zatlar, ok-däri we ş. m.

  • Garakçylar köp olja bilen dolanyp gelipdirler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Göçme manyda Aňsatlyk bilen ele salynýan zat, gazanç, düşewünt.

  • Bize olja her gün tapylar. («Görogly» eposy)

oljasy bolmak

Bir zady ele amatly düşürmek, şowly ele salmak.

 • Onuň aýdym sesini eşidenler: --Sary körüň oljasy oňupdyrow -- diýişerdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • oljadan
 • oljadanam
 • oljadyňyzmy
 • oljalar
 • oljalara
 • oljalardan
 • oljalardy
 • oljalary
 • oljalaryny
 • oljalarynyň
 • oljalaryň
 • oljaly
 • oljamyz
 • oljamyň
 • oljany
 • oljanyň
 • oljasy
 • oljasyna
 • oljasyny
 • oljasynyň
 • oljaň