oltartmak ol‧tart‧mak işlik

Aýakgabyň aşagyny oltaň saldyrmak, oltaň goýduryp ýamatmak.

  • Çaryk oltartmak.

  • Aşagy deşik çokaýy oltartmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oltartmak - oltardýar, oltardar, oltardypdyr.


Duş gelýän formalary
  • oltartmak