oltarmak ol‧tar‧mak işlik

  1. Aýakgabyň aşagyna oltaň saldyrmak, çokaý oltarmak.

  2. Göçme manyda Öz ýanyňdan pikirlenmek, oýlanmak, toslamak.

    • Ol şulary oltaryp gelişine oba sowetiniň jaýyna ýetenini hem bilmedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • oltarmagy
  • oltarmak
  • oltaryp
  • oltarypdyr