okyjy

[oky:jy]

  1. Eserleri okamaklyk bilen meşgullanýan adam.

    • Okyjysynda adamkärçiligiň sap gylyk-häsiýetlerini terbiýelemek, Ata Gowşudowyň köp eserleriniň esasy ideýa ugurlaryndandyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Jemgyýetçilik kitaphanasyna okamaga barýan adam.