okyjy o‧ky‧jy

[oky:jy]

 1. Eserleri okamaklyk bilen meşgullanýan adam.

  • Okyjysynda adamkärçiligiň sap gylyk-häsiýetlerini terbiýelemek, Ata Gowşudowyň köp eserleriniň esasy ideýa ugurlaryndandyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Jemgyýetçilik kitaphanasyna okamaga barýan adam.


Duş gelýän formalary
 • okyja
 • okyjy-da
 • okyjyda
 • okyjydan
 • okyjylar
 • okyjylara
 • okyjylaram
 • okyjylarda
 • okyjylardan
 • okyjylardyr
 • okyjylary
 • okyjylary-da
 • okyjylarymyz
 • okyjylarymyza
 • okyjylarymyzdan
 • okyjylarymyzyň
 • okyjylarymyň
 • okyjylaryna
 • okyjylarynda
 • okyjylaryndan
 • okyjylaryny
 • okyjylarynyň
 • okyjylaryň
 • okyjylaryňyzyň
 • okyjym
 • okyjymyz
 • okyjymyzy
 • okyjymyzyň
 • okyjyny
 • okyjynyň
 • okyjysy
 • okyjysyna
 • okyjysynda
 • okyjysyndan
 • okyjysyny
 • okyjysynyň
 • okyjysyz
 • okyjyňa