olduryk ol‧du‧ryk

Aýakgabyň içinde goýulýan keçe.

  • Çokaýynyň ýyrtygyndan oldurygy süýrenýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem olduryk - oldurygy.


Duş gelýän formalary
  • oldurygy