oljalamak ol‧ja‧la‧mak işlik

Duşmany ýeňip, zadymy olja almak, ele almak, ele düşürmek.

 • Özümizi we hemme mal-emlägimizi oljalap alyp, öz ýurtlaryna baka sürüp ugradylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • oljalamadym
 • oljalamak
 • oljalamaly
 • oljalan
 • oljalanda
 • oljalany
 • oljalanyň
 • oljalap
 • oljalapdy
 • oljalapdyrlar
 • oljalapsyň
 • oljalar
 • oljalara
 • oljalardan
 • oljalardy
 • oljalary
 • oljalaryny
 • oljalaýardy