ol ol at çalyşmasy

  1. Üçünji ýöňkemäniň birlik sanyndaky at çalyşmasy.

    • Ol derrew geýindi-de, hasyrdap ýola çykdy. («Bahar»)

    • Belki, ol hem seniň bilen göwündeşdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir zady görkezmek için ulanylýan görkezme çalyşmasy.