mülkdar

[mülkda:r]

Könelişen söz Ýer eýesi, mülk eýesi.

 • Nebisjeň baýlar ýok, zalym hanlar ýok, mülkdar ýok hem ezilýän jandar ýok. («Oktýabr ýalkymy»)


Duş gelýän formalary
 • mülkdara
 • mülkdarlar
 • mülkdarlara
 • mülkdarlardan
 • mülkdarlary
 • mülkdarlaryna
 • mülkdarlarynyň
 • mülkdarlaryň
 • mülkdarlaryňyň
 • mülkdarlygam
 • mülkdarlyk
 • mülkdary
 • mülkdaryň