mülkdar

[mülkda:r]

Könelişen söz Ýer eýesi, mülk eýesi.

  • Nebisjeň baýlar ýok, zalym hanlar ýok, mülkdar ýok hem ezilýän jandar ýok. («Oktýabr ýalkymy»)