mümkingadar

[mümki:ngadar]

Bir zady amala aşyrmaklyk üçin amatly ýagdaý, mümkinçilik.

  • Okuwçynyň mekdepden geleninde iýmäge we dynç almaga mümkünligi bolmalydyr. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Onuň bilen arkaýyn sözleşmäge-de mümkinlik bermeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)