mümkinçilik

[mümki:nçilik]

seret mümkinlik

  • Siziň bilen gürrüňdeş bolmak mümkinçiligi berlenligi üçin, biz size örän minnetdar! («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mümkinçilik - mümkinçiligi.