legsan leg‧san

[legsa:n]

legsan etmek

Basyp-basalaşdyryp, iýip weýran etmek (ekin-dikin hakda).

  • Her kim her zat diýse-de, arpany legsan eden zadyň nämedigini bilen bolmady. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)