lejikmek le‧jik‧mek işlik

Halys irmek, bizar bolmak, leji çykmak, ýadamak.

  • Gurban bu ýumuşlardan halys lejigenden soň, baýyň aýalyna we ogluna ýüzlenip: -- Zol Gurban bolup dur-la?! -- diýip zeýrendi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lejikmek - lejigýär, lejiger, lejigipdir.


Duş gelýän formalary
  • lejigen
  • lejigenden
  • lejigip
  • lejikdi