legzan

[legza:n]

legzan urmak

Hars urup aýlanmak, çarpynyp ýörmek, elewjiräp ýörmek.

  • Nirelerde legzan urup ýörsüň?!

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.