lellermek lel‧ler‧mek işlik

Ysgynsyz bolmak, gowşak bolmak, sust bolmak, başarnyksyz bolmak.

  • Biz juda lelleripdiris. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • lelleripdiris