legen

Kir ýuwmak üçin ýa-da hojalykda başga zatlar üçin ulanylýan ýuka demir gap, taz.

  • Aýsoltan onuň agzynyň gabadyna legen tutmaga ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol legenini suwdan dolduryp gelşine Sara ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)