legen le‧gen

Kir ýuwmak üçin ýa-da hojalykda başga zatlar üçin ulanylýan ýuka demir gap, taz.

 • Aýsoltan onuň agzynyň gabadyna legen tutmaga ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ol legenini suwdan dolduryp gelşine Sara ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • legen-de
 • legende
 • legendir
 • legendäki
 • legene
 • legeni
 • legeninden
 • legenine
 • legenini
 • legeniň
 • legenlerde
 • legenlere
 • legenleri
 • legenleriň