gurunmak işlik

Özüň üçin jaý, küme telar we ş. m. salmak, ýasamak, edinmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gurunmak - gurnar, gurnupdyr.