gurultaý

Birnäçe obanyň, edaranyň we ş. m. wekilleriniň ýygnagy.

  • Söýgülim ýalpyldap gurultaýa geljek. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Gurultaý özüniň halka bolan birinji ýüzlenmesinde şeýle mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)