gurumlamak işlik

Gurum baglamak, tüsse siňip garalmak, gara ört bolmak.

  • Gara böwürdäki ýabada gurumlap giden iki telpek asylgy durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)