guýulmak işlik

  1. Bir gapdan ikinji bir gaba dökülmek, başga bir gaba salynmak.

    • Nähili ýangyjynyň guýulmalydygy hem örän anyk görkezilýär. («Sowet Türkmenistan» gazeti)

  2. Ýokardan aşak dökülmek, dökülip durmak, inip durmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem guýulmak - guýlar, guýlupdyr.