guzaý

Dagyň, depäniň we ş. m. gün düşmeýän tarapy.

  • Indi daglaryň guzaýynda-da gar görünmeýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ine, şu agajy barlalyň, eger şu agajyň guzaý tarapynda meniň belgim bolsa-ha biz ýolumyzy ýalnyşamyzok. (A. Gowşudow, Mahri Wepa)