guýuşmak işlik

Guýmaga kömekleşmek, guýup bermek (çaý, nahar we ş. m.).

  • Nahar guýuşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem guýuşmak - guýşar, guýşupdyr.