gelşiklenmek işlik

Gelşigine gelmek, gelşikli bolmak, owadanlamak.

  • Otagyn içi gelşiklendi. (M. Gorkiý, Ene)