gelşik at

Görk, owadanlyk.

  • Obanyň gelşigi gowy.

  • Her işiň haýry ýagşydyr, toýuň gelşigi bagşydyr. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gelşik - gelşigi.

gelşigine gelmek

Görküne gelmek, ýaraşly bolmak, owadanlamak.

  • Şu meýdanyň ýüzünde traktor ýörär welin, ýer gelşigine geler.