gelşiksiz sypat

  1. Görmeksiz, betgelşik, ýaraşyksyz.

    • Potdynyň gözleri çukur, gelşiksizdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Unter Prişibeýew gelşiksiz ýüzüni mürşerdip, ellerini gapdalyna gysdy.

  2. Aýyp, ýerliksiz, ýaraşyksyz.

    • Bu teklip bilen il içine çykmak onuň üçin gelşiksiz bolupdyr.