gelşikli sypat

Görmegeý, owadan, ýaraşly.

  • Onuň ýaňagynda emele gelýän çukanaklar Begenjiň gözüne Aýsoltany has gelşikli bir gyz edip görkezýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Şol hawuzçanyň ýeňsesine, howlynyň ortasynda, öňi eýwanly, gelşikli bir tam otyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)