garym-gatym

[ga:rym-gatym]

Biri-birine gatyşan, garyşyp diken, bulam-bujar.

  • Diňe depeler hem-de tezek bilen garym-gatym bolup ýatan sypal göze görünýärdi.