garyndaş1

Ýakyn hossarlar, asly bir ene-atadan önüp ösen adamlar.

  • Garaçomak uly baý we Babahanyň ýakyn garyndaşy. («Edebiýat «)

  • Garyndaşyň üýni garaňkyda belli. (nakyl)

  • Garyndaşym-gara gazanym, urugym- unly çuwalym. (nakyl)

  • Garyndaşdan garnym ýakyn. (nakyl)

daşky garyndaş

Ýakyn bolmadyk garyndaş.

garyndaş2

Gepleşik dili Hat ýazylaýan galam.