galaýylamak işlik

[gala:ýylamak]

Galaýy çaýmak, galaýy bilen tutdurmak.

  • Radiopriýomnikleriň gurallaryny kislota bilen galaýylamak bolmaz. («Mydam Taýýar» gazeti)