galaýylanmak ga‧la‧ýy‧lan‧mak işlik

[gala:ýylanmak]

Galaýy çaýylmak, galaýy bilen tutdurylmak.

  • Deşik bedreler galaýylandy.


Duş gelýän formalary
  • galaýylanan
  • galaýylandy
  • galaýylanma
  • galaýylanmanyň
  • galaýylanmasy