galaýylaşmak ga‧la‧ýy‧laş‧mak işlik

[gala:ýylaşmak]

Galaýy çaýyşmak, galaýy çalyp tutdurmaga kömek etmek.

  • Ussa tüňçe galaýylaşdym.


Duş gelýän formalary
  • galaýylaşdym