galaýy ga‧la‧ýy at

[gala:ýy]

Gurşuna meňzeş çalymtyl-ak reňkli ýumşak metal, himiki element.

  • Galaýyň öňünden tenekar çalmadyk her bir adamyň «tenekar» diýen sözi bir bada geň görjegi bellidir. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • galaýa
  • galaýydan
  • galaýylaryna
  • galaýyly
  • galaýyny
  • galaýynyň
  • galaýysy
  • galaýysyz
  • galaýyň