galaýy at

[gala:ýy]

Gurşuna meňzeş çalymtyl-ak reňkli ýumşak metal, himiki element.

  • Galaýyň öňünden tenekar çalmadyk her bir adamyň «tenekar» diýen sözi bir bada geň görjegi bellidir. («Tokmak» žurnaly)