galdaw gal‧daw

Ynjalyksyz, howlugagan, çalasyn, galjaň, alňasak.

  • Döşi deputat nyşanly galdaw adam ömür işden ýadajaga meňzänok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • galdawa
  • galdawlygy
  • galdawlyk