eplem

Bir zadyň epin tutan ýeri, eplenen gat, deň eplenen zolak.

  • Arslan onuň eplemini ýazyp seretdi. (N. Jumaýew, Syrly gala)

  • Bir eplem çelpek. (B. Kerbabaýew, Saýlanan eserler)

  • Kagyz eplemi ýazyldy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)