dodagara do‧da‧ga‧ra

[do:daga:ra]

dodagara sesler

Lingwistika Öýkenden gelýän howanyň dodaklaryň arasyndan çykmagy bilen emele gelýän sesler (meselem, «oba» sözündäki «b» sesi).