dog dog

Zoologiýa Heniz guzlamadyk, bir ýaş bilen iki ýaşyň aralygyndaky ýaş geçi.

 • Kary aga, bu gowurma-ha dag geçiniň etidir! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem dog - dogum, doguň.


Duş gelýän formalary
 • doga
 • dogadyr
 • dogam
 • dogamy
 • dogdugy
 • dogdugymdan
 • dogduk
 • dogdum
 • dogdumy
 • dogduň
 • dogduňmy
 • dogdy
 • dogja
 • doglar
 • dogmuş
 • dogum
 • doguma
 • dogumdan
 • dogumy
 • dogumyň
 • dogy