dog

Zoologiýa Heniz guzlamadyk, bir ýaş bilen iki ýaşyň aralygyndaky ýaş geçi.

  • Kary aga, bu gowurma-ha dag geçiniň etidir! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem dog - dogum, doguň.