diýilmek di‧ýil‧mek işlik

Bir gürrüň, mesele we ş. m. barada bir zat aýdylmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem diýilmek - diýler, diýlipdir.


Duş gelýän formalary
 • diýildi
 • diýildigem
 • diýildigi
 • diýildigimi
 • diýildigimikä
 • diýildigini
 • diýildimi
 • diýiljegi
 • diýiljeginden
 • diýiljegine
 • diýiljegini
 • diýiljek
 • diýiljekmi
 • diýilmedi
 • diýilmedigiçe
 • diýilmedik
 • diýilmedimi
 • diýilmegem
 • diýilmegi
 • diýilmeginden
 • diýilmegini
 • diýilmeginiň
 • diýilmegiň
 • diýilmejegine
 • diýilmejegini
 • diýilmejek
 • diýilmek
 • diýilmekden
 • diýilmekligi
 • diýilmeli
 • diýilmelidi
 • diýilmesi
 • diýilmesine
 • diýilmez
 • diýilmeýän
 • diýilmeýändigini
 • diýilmeýär
 • diýilmeýärmi
 • diýilmän
 • diýilmänmi
 • diýilmäň
 • diýilse
 • diýilse-de
 • diýilýän
 • diýilýän-de
 • diýilýände
 • diýilýänden
 • diýilýändi
 • diýilýändigi
 • diýilýändigini
 • diýilýändir
 • diýilýäne
 • diýilýänem
 • diýilýäni
 • diýilýänidi
 • diýilýänidir
 • diýilýäninden
 • diýilýänine
 • diýilýänini
 • diýilýäniniň
 • diýilýäniň
 • diýilýänler
 • diýilýänlerde
 • diýilýänlerden
 • diýilýänlerdendi
 • diýilýänlerdi
 • diýilýänlerdir
 • diýilýänlere
 • diýilýänlerem
 • diýilýänleri
 • diýilýänleridi
 • diýilýänlerine
 • diýilýänlerini
 • diýilýänleriniň
 • diýilýänleriň
 • diýilýänligini
 • diýilýänmi
 • diýilýär
 • diýilýärdi
 • diýilýärkä
 • diýilýärler
 • diýlen
 • diýlende
 • diýlenden
 • diýlendigini
 • diýlendir
 • diýlene
 • diýlenem
 • diýleni
 • diýlenidi
 • diýlenidir
 • diýlenim
 • diýleninde
 • diýleninden
 • diýlenine
 • diýlenini
 • diýleniniň
 • diýleniň
 • diýlenler
 • diýlenlere
 • diýlenleri
 • diýlenleriň
 • diýlenok
 • diýlenokdy
 • diýlensoň
 • diýler
 • diýlerdi
 • diýlerinden
 • diýlerine
 • diýlibem
 • diýlip
 • diýlipdi
 • diýlipdir
 • diýläýjek
 • diýläýmegini