diýilmek işlik

Bir gürrüň, mesele we ş. m. barada bir zat aýdylmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem diýilmek - diýler, diýlipdir.