diýişmek işlik

Biri-biriňe bir zatlar aýdyşmak, özara gürrüň edişmek, aýdyşmak.

  • Ýitgimiz gelýär -- diýşip, seni hormatlamak üçin nahar taýýarlamaga güýmenerler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem diýişmek - diýşer, diýşipdir.