diýmek1 işlik

Birine bir zat aýtmak, habar bermek, duýdurmak.

  • Bu ýyl gallamyz bol bolar -- diýdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

diýmek2

Eýsem bolsa, şeýlelikde, onda we ş. m. netije çykarmagy, jemlemegi aňladýan giriş sözi.

  • Diýmek, ol meniň ýüregim bilen oýun etdimi? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

  • Diýmek, sen meniň bilen kluba gitjek däl-de? !