dagly sypat

[da:gly]

  1. Dag basylan, daglanyp tagma salnan, nyşanly.

  2. Daglyk ýerde ýaşaýan (adam).

ýüregi dagly bolmak

seret ýürek1

  • Duşmanlaryň bizden ýüregi dagly, Hemişe biz taýýar -- bilimiz bagly. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)