daglanmak işlik

[da:glanmak]

  1. Dag basylmak, gyzdyrylan metal bilen tagma basylmak, tagmalanmak.

  2. Et, sogan ýagda gowurmaçlanmak.

  3. Könelişen söz Tebipçilikde: käbir agyra, ýara gyzdyrylan metal basylmak.

  4. Göçme manyda Biriniň eden nädogry işi ýüzüne diýilmek, ýüzüne aýdylmak, duzlanmak.