beslemek işlik

  1. Timar bermek, bezemek, geýindirmek.

    • Meniň özümiň besläp goýan ulagym bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ýetişdirmek, terbiýelemek.

ýüregiňde beslemek

Ýüregiňde niýet, arzuw etmek.