berýoza

Gabygy ak, derege meňzeş ýaprakly agaç.

  • Berýoza we derek agaçlarynyň garamtyl we gögümtil ýapraklarynyň arasyndan sowuk eşige giren otly uçgunlar ýylpyldaşýardy. (N. W. Gogol, Eserler)