besse-besse

Pers-ala, menek-menek, tegelek-tegelek.

  • Soňabaka ýörite ýasalan demirleri gyzdyryp, munuň endamyna dag basmaga başladylar, guşaklykdan ýokarsyny besse-besse etdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)