ýuwuşmak işlik

Bir zadyň hapasyny, kirini suw bilen ýuwup arassalamaga kömekleşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýuwuşmak - ýuwşar, ýuwşupdyr.