ýuwuş

Botanika Suwuň içinde bitýän ösümligiň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýuwuş - ýuwşum, ýuwşuň, ýuwşy.