ýuwusga

  1. Üstünde meýit goýlup ýuwulýan zat, ýuwlanda ýygnalan hapa.

  2. Dialektal söz Geometrik figura görnüşinde gumdan galdyrylan tümmek.